JXX ýokary netijelilik ýagy aýyryjy

Gysga düşündiriş:

Nurbatlary bölmek, deslapky süzgüç we kondensat görnüşli inçe süzgüçli üçünji derejeli arassalamak üçin organiki bir zat, suwdan, ýagy aýyrmakdan, tozan süzmekden başga-da, gysylan howany arassalamak prosesini gysgaltmak, soňra gaýtadan işlemek arkaly täsirli bolup biler. takyk süzgüç, süzgüç takyklygy 0,1 um, galyndy ýagynyň mukdary 0.03 mg / Nm3-den pes bolup biler, howany arassalamagyň hili ygtybarly kepillik alar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Nurbatlary bölmek, deslapky süzgüç we kondensat görnüşli inçe süzgüçli üçünji derejeli arassalamak üçin organiki bir zat, suwdan, ýagy aýyrmakdan, tozan süzmekden başga-da, gysylan howany arassalamak prosesini gysgaltmak, soňra gaýtadan işlemek arkaly täsirli bolup biler. takyk süzgüç, süzgüç takyklygy 0,1 um, galyndy ýagynyň mukdary 0.03 mg / Nm3-den pes bolup biler, howany arassalamagyň hili ygtybarly kepillik alar.

Önüm kompaniýamyzyň täze işlenip düzülen we jikme-jik düzülen süzgüç elementini kabul edýär, bu ykjam gurluş, kiçi göwrüm, ýokary arassalama netijeliligi, amatly çalyşmak we gurnamak we ulanyş effektini düýpli üpjün etmek bilen häsiýetlendirilýär.

Iş prinsipi

Efficiencyokary öndürijilikli ýag aýyryjy ýokarky we aşaky barrel jisimlerden, orta lýuboý, spiral bölüji, süzgüçden öňki gurnama, inçe süzgüç gurnama, gural we kanalizasiýa gurnama (suratda görkezilmeýär) we ş.m. togtadylan bölejikleriň sany, suw we ýag ilki aşaky silindre girýär we suwuk ýag we suw spiral bölünişik bilen aşakda goýulýar, kanalizasiýa gurnamasy bilen boşadylýar we howa gaty gaty aýyrmak üçin süzgüçden öňki ýygnaga akýar we suwuk bölekleri süzgüç düşegi mikrofiber çatryklarynyň kondensasiýasynda goýuldy we kem-kemden ulaldy, netijede arassa, nebit, suw, tozansyz) gysylan howany arassalamak üçin agyrlyk güýji gatlagynda gaz-suwuk bölünişige ýetdi.

Tehniki görkezijiler

Iş basyşy 0.6-0.1mpa (isleg boýunça 1.0-3.0mpa)
Giriş temperaturasy ≤50 ℃
Çykýan ýagyň düzümi <0.1-0.01ppm
Basyşyň ýitmegi ≤ 0.02mpa
2

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň