JXX ýokary netijelilik ýagy aýyryjy

Gysga düşündiriş:

Nurbatlary bölmek, deslapky süzgüç we kondensat görnüşi üçin inçe süzgüçli üçünji derejeli arassalamak organiki bir zat, suwdan, ýagy aýyrmakdan, tozan süzgüçden başga-da, gysylan howany arassalamak prosesini gysgaltmak, soňra bolsa gaýtadan işlemek arkaly täsirli bolup biler. takyklyk süzgüji, süzgüç takyklygy 0,1 um, galyndy ýagyň mukdary 0.03 mg / Nm3-den pes bolup biler, howany arassalamagyň hili ygtybarly kepillik alar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Nurbatlary bölmek, deslapky süzgüç we kondensat görnüşi üçin inçe süzgüçli üçünji derejeli arassalamak organiki bir zat, suwdan, ýagy aýyrmakdan, tozan süzgüçden başga-da, gysylan howany arassalamak prosesini gysgaltmak, soňra bolsa gaýtadan işlemek arkaly täsirli bolup biler. takyklyk süzgüji, süzgüç takyklygy 0,1 um, galyndy ýagyň mukdary 0.03 mg / Nm3-den pes bolup biler, howany arassalamagyň hili ygtybarly kepillik alar.

Önüm kompaniýamyzyň täze işlenip düzülen we jikme-jik gurluşy, kiçi göwrümi, ýokary arassalaýyş netijeliligi, amatly çalyşmagy we gurulmagy bilen häsiýetlendirilýär we ulanylyş effektini düýpgöter üpjün edýär.

Iş prinsipi

Efficiencyokary öndürijilikli ýag aýyryjy ýokarky we aşaky barrel jisimlerden, orta lýuboýdan, spiral bölüji, süzgüçden öňki gurnama, inçe süzgüçli gurnama, gural we kanalizasiýa gurnamasy (suratda görkezilmeýär) we ş.m. togtadylan bölejikleriň sany, suw we ýag ilki aşaky silindre girýär we suwuk ýag we suw spiral bölünişik bilen aşakda goýulýar, kanalizasiýa gurnamasy bilen boşadylýar we uly süzgüçleri aýyrmak üçin howa süzgüçden öňki ýygnaga akýar we suwuk bölekleri süzgüç düşegi mikrofiber çatryklarynyň kondensasiýasyna goýuldy we kem-kemden ulaldy, netijede arassalanmak, ýag, suw ýok Dust-erkin) gysylan howa.

Tehniki görkezijiler

Iş basyşy 0.6-0.1mpa (isleg boýunça 1.0-3.0mpa)
Giriş temperaturasy ≤50 ℃
Çykýan ýagyň düzümi <0.1-0.01ppm
Basyşyň ýitmegi ≤ 0.02mpa
2

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň