JXT uglerod daşaýjy arassalaýjy enjam

Gysga düşündiriş:

Katalitik deoksidizasiýada-da, himiki deoksidizasiýada-da wodorod gerek, ýöne käbir ýerlerde wodorod çeşmesiniň ýoklugy ammiak bölünip çykýan wodorod önümçiligini döredýär


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Iş prinsipi

Katalitik deoksidizasiýada-da, himiki deoksidizasiýada-da wodorod gerek, ýöne käbir ýerlerde wodorod çeşmesiniň ýoklugy, önümçilik gurşawy ýaly ammiak bölünýän wodorod önümçiligini ýörite döredýär we ulanyjylara rugsat bermeýär ýa-da rugsat bermeýär, şonuň üçin uglerod ýüküni arassalaýarys. enjamlar, belli bir temperaturada, ýöne uglerodyň okislenme reaksiýasy bilen kislorodyň we uglerod katalizatorynyň galyndysy: C + O2 tarapyndan döredilen CO2 basyş wyklýuçateliniň adsorbsion prosesi bilen aýryldy we ýokary arassa azot almak üçin çuňňur suwsuzlandyryldy (99.9995%). kömürturşy gazyny goşmak we wodorod ulanmagy talap etmeýär.

Ulgam ösen tehnologiýa, gowy durnuklylyk we azotyň ýokary arassalygy bar.

5

Tehniki görkezijiler

Azotyň düzümi: 10-1000Nm3 / sag

Azotyň arassalygy: ≥99.9995%

Kislorodyň düzümi: ≤5PPm çyg nokady: ≤-60 ℃

33

Tehniki aýratynlyklary

Stability Gowy durnuklylyk, kislorodyň mukdary 5PPm astynda berk gözegçilikde saklanýar;

◆ purokary arassalygy, azotyň arassalygy ≥99.9995%;

Water Suwuň az mukdary, çyg nokady ≤-60 ℃;

2 H2 mugt, wodorod üçin amatly, kislorod prosesiň berk talaplaryna eýedir.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň